Druze Sheikh, Lebanon

Photo: Portrait of a Druze sheikh in Lebanon